หมวดหมู่: VDO Gigs

Live Music from live performance

VDO Gigs

นิยามการศึกษาในมุมของ เฌอปราง BNK48

เฌอปราง BNK48 กับมุมมองการศึกษาที่อยากให้คนไทยเห็นคุณค่าของการเรียนรู้

Advertisements